Oferta

USŁUGI KSIĘGOWE – PROWADZENIE KSIĘGOWOŚCI – WSZYSTKIE FORMY OPODATKOWANIA

  • księgowość uproszczona – Książki Przychodów i Rozchodów,
  • ryczałt,
  • księgowość pełna – Księgi Rachunkowe,
  • rozliczenia roczne PIT,
  • reprezentowanie w Urzędach Skarbowych,
  • powiadomienia o należnościach do ZUS,
  • przechowywanie dokumentacji firmowej,
  • sporządzanie deklaracji PCC od umów cywilno -prawnych,
  • przygotowanie dokumentacji do wniosków kredytowych,